Grafický návrh – vytvoření firemního nebo produktového loga

Firemní logo a logotyp jsou základními identifikačními prvky. Podle nich vás zákazníci rozpoznají v obrovském množství jiných firem,
které poskytují stejné nebo podobné služby. Proto jsou logo a logotyp tak důležité a jejich grafickému návrhu
a zpracování je třeba věnovat velkou pozornost. Logo musí být jednoduché, originální a snadno zapamatovatelné.

Rád vám s tím pomůžu:

1.   Grafický návrh a tvorbu firemního loga, produktového loga Jde o kreativní činnost, při které vám vytvoříme více grafických návrhů,
z kterých si vyberete ten,   jenž vás nejvíce nadchne. Tuto variantu pak v dalších krocích upravíme,
až do podoby ze které budete mít skutečně radost – loga, které budete používat jako svoji značku.
2.   Redesign – modernizaci stávajícího loga Po letech používání loga nastane čas jeho modernizace.
Neměla by to být „kompletní plastika”, ale jen jemné doladění, při kterém si logo zachová svůj výraz i charakter.
3.   Vektorizaci loga
 Překreslíme/zvektorujeme vaše stávající logo.
Vektorové logo si uchovává svoji kvalitu i při zvětšení – ideální pro tiskové materiály.

Co je vlastně co:

Logo

Logo je grafický prvek označující firmu, organizaci či společnost.

Logotyp

Logotyp je charakteristickým typem písma znázorněný názvem společnosti, firmy, výrobku, …
Může obsahovat i netextový grafický prvek.

Ochranná známka – trademark

Ochranná známka musí být zapsána v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Znaky kvalitního loga:

1.    Použitelnost ve všech typech médií tisknutelné na všech strojích, zobrazitelné na webu,
čitelné i v malých velikostech, čitelné a funkční i v černobílém provedení.
2.    Jasný a zapamatovatelný vzhled
3.    Jednoduchý vzhled
4.    Jedinečný a originální

Moderní logo:

1.    Abstraktní
2.    Vyjadřuje jeden postoj, jednu ideu
3.    Málo barev (například dvoubarevné)